Poradnia dla dzieci z ADHD w Warszawie. ADHD - objawy, diagnoza, leczenie Warszawa. Leczenie dziecka z ADHD Warszawa. Terapia dzieci z nadpobudliwością psychoruchową Warszawa.

               Specjalistyczna diagnoza Zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi        ADHD/Zespół hiperkinetyczny 

Pierwszym krokiem w klinice leczenia ADHD jest specjalistyczna diagnoza – dokładne rozpoznanie objawów. Terapia rozpoczyna się od tego etapu. Im więcej na temat tego zespołu wiedzą rodzice i nauczyciele, jakie są jego objawy, rodzaje i przyczyny, tym bardziej efektywny będzie proces jego leczenia.

 • Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbywa się tylko przy udziale rodziców,
 •  Drugie i trzecie spotkanie diagnosty psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego odbywa się z dzieckiem, 
 • Czwarte spotaknie jest omówieniem diagnozy i zaplanowaniem dalszego postępowania pomocy dziecku.
 • Kiedy dziecko posiada już diagnostykę ADHD zapraszamy na spotkanie w Klinice w celu weryfikacji diagnozy oraz podjęcia planu terapeutycznego który ma prowadzić do skutecznej terapii, pomocy dziecku. Dzieci z diagnozą nie są kolejny raz diagnozowane kompleksowo, następuje wówczas zmniejszony proces diagnozy a praca skupia się na odpowiednio dopasowanej terapii. Na życzenie rodziców diagnoza może zostac powtórzona, błędna diagnoza ADHD lub diagnoza niespójna zawsze musi zostac zawsze powtórzona przez Klinikę Dzieci.  

Specjaliści psychoterapii poznawczo-behawioralnej oferują pomocne  zajęcia i warsztaty dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową z zaburzeniami koncentracji uwagi ADHD;

 • Indywidualna psychoterapia poznawczo-behawioralna dziecka
 • Trening umiejętności społecznych dla dzieci z ADHD
 • Grupa terapeutyczna dla dzieci z Zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD
 • Trening koncentracji uwagi dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową ADHD

Aby zdiagnozować ADHD, u dziecka musi występować tzw. Triada objawów, czyli

Zaburzenia koncentracji uwagi, które przejawiają się w niemożności skoncentrowania na wykonywanej czynności, ponieważ dzieci te reagują na wszystkie bodźce dochodzące z otoczenia i nie potrafią wybrać tego najistotniejszego

Impulsywność, która przejawia się w podejmowaniu nieprzemyślanych decyzji, nieumiejętnością czekania na swoją kolej. Zdarza się również, iż dzieci próbują w pośpieszny sposób rozwiązywać problemy, co świadczy o braku samokontroli w procesie poznawczym

Nadpobudliwość, nazywana również nadruchliwością, charakteryzuje się nieadekwatną do wieku aktywnością dziecka, ma problemy z usiedzeniem w miejscu, cały czas wierci się, biega, jest gadatliwe co powoduje znaczne zakłócenia lekcji i pojawiają się problemy w szkole

Zdarza się, że u dzieci z ADHD, powyższe symptomy łączą się z problemami w:

Obszarach emocjonalnych w  zakresie kontaktu społecznego oraz trudności szkolnych

 • trudność w dostosowaniu się do wymagań szkolnych (zajęcia w pozycji siedzącej)
 • trudność w utrzymaniu uwagi przez całą lekcję, "bujanie w obłokach"
 • nadmierna gadatliwość i impulsywność