Diagnoza integracja sensoryczna Warszawa. Integracja sensoryczna Warszawa Mokotów Ursynów Wilanów. Terapia ręki Warszawa.

 

Terapia integracji sensorycznej (SI) ma na celu nauczenie dziecka adekwatnego reagowania na bodźce dopływające do niego zarówno ze świata zewnętrznego jak i z ciała. Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom dziecko może poprawić sprawność motoryczną.

Zaburzenia motoryczne mogą dotyczyć zarówno motoryki małej, jak i dużej. Motoryka duża to wszystkie czynności, które angażują całe ciało, np: bieganie, skakanie, chodzenie. Motoryka mała odpowiada natomiast za precyzyjne ruchy, które wymagają odpowiedniego użycia siły tj. chwytanie, malowanie czy pisanie.

Diagnoza integracji sensorycznej przebiega w trakcie 3 wizyt trwających  50 minut. Pierwsza wizyta to spotkanie z rodzicem/rodzicami polegające na przeprowadzeniu badań kwestionariuszowych oraz wywiadu dotyczącego przebiegu ciąży, porodu, rozwoju dziecka, zaburzeń i trudności.  Druga i trzecia  wizyta to spotkanie dziecka z terapeutą integracji sensorycznej, przeprowadzane są wówczas testy i  próby obserwacji klinicznej.

Kiedy powinniśmy skorzystać z pomocy terapeuty integracji sensorycznej, kiedy dziecku zalecana jest terapia integracji sensorycznej: 

 • Gdy dziecko rozwija się motorycznie nieprawidłowo do swojego wieku.
 • Jego ruchy są niezgrabne i niezręczne.
 • Ubieranie się sprawia mu trudność.
 • Często upuszcza przedmioty lub wpada na nie.
 • Złożone ruchy sprawiają mu problem (skakanie, balansowanie, rzucanie, łapanie itd.)
 • Mówienie sprawia mu trudność. np. w wieku szkolnym nie potrafi prawidłowo wymówić niektórych głosek.
 • Unika zabaw na zjeżdżalniach, huśtawkach, drabinkach, boi się huśtaniakręcenia na karuzeli, ma kłopoty ze złapaniem piłki, myli strony prawo-lewo.
 • Ma słabą równowagę, często potyka się, przewraca, schodzi ze schodów krokiem dostawnym.
 • Ma osłabione lub wzmożone napięcie mięśniowe.
 • Jest nadwrażliwe na pewne dźwięki, ma trudności w nauce czytania i pisania.
 • Ma trudności z koncentracją uwagi, pamięcią.
 • Bodźce dotykowe – nie lubi chodzić boso lub nie lubi skarpetek, drażni go noszona bielizna, uwieranie, swędzenie, nitki, metki, nowe ubrania, ma obniżony próg bólu, nie lubi mycia włosów, czesania, podczas mycia zębów pojawia się odruch wymiotny.
 • Przyjmuje pokarmy tylko o określonej konsystencji, przy posiłkach brudzi się, wypadają  mu sztućce.
 • Często mówi, że ktoś lub coś brzydko pachnie.
 • Bardzo długo się ubiera, nie potrafi zapinać guzików, wiązać sznurowadeł.
 • Dziecko jest nieśmiałe, apatyczne, wycofuje się z kontaktów społeczny

          Zalecana pomoc i kontakt ze specjalistą integracji sensorycznej , integracja sensoryczna Warszawa Mokotów

Czym jest problem związany z motoryką małą, kiedy dziecku musi pomóc specjalista terapii ręki i motoryki małej?

 • Gdy zauważamy u dziecka zaburzenia napięcia w obrębie kończyny górnej (wzmożone lub obniżone napięcie powinniśmy zgłosić się do specjalisty terapeuty ręki i motoryki małej;
 • Gdy zaniepokoi nas nieprawidłowa postawa ciała dziecka szczególnie w trakcie pisania, rysowania,
 • problemy z wykonywaniem codziennych czynności (picie z kubka, zapinanie guzików),
 • problemy w zabawach manualnych (układanie małych przedmiotów, lepienie plasteliny),
 • problemy grafomotoryczne (pisanie, malowanie),
 • zaburzenia kontroli wzrokowo-ruchowej,
 • problem z koordynacją ruchową,
 • problem z określeniem ręki piszącej, prawo--leworęczność, lateralizacja- zaburzona lateralizacja która może być przyczyną trudności dziecka w nauce, ponieważ jest związana z mniejszą sprawnością ruchową rąk.
 • terapia ręki motoryki dziecka ma za zadanie uzsprawnići poprawić:
 • sprawności ruchowej całej kończyny górnej,
 • udoskonalić sprawności manipulacyjną ręki,
 • poprawić wykonywanie kontrolowanych i precyzyjnych ruchów palców,
 • doskonalić umiejętności chwytu,
 • doskonalić pismo,
 • usprawnić pracę nad koordynacją pomiędzy dłońmi,
 • wspomagać utrzymywania prawidłowej postawy,
 • poprawić koncentrację uwagi ​       

​ Terapia integracji sensorycznej Warszawa oraz terapia ręki Warszawa  zapraszamy do naszej Kliniki 

Diagnoza integracji sensorycznej Warszawa:  300 zł/ 3 spotkania, czas 3x50 min. 

Pierwsze spotkanie rodziców i dziecka, drugie spotkanie dziecka, trzecie spotkanie omówienie diagnozy. 

Terapia integracja sensoryczna Warszawa: 100 zł./50 min. 

Terapia integracji senorycznej oraz diagnoza integracji sensorycznej odbywają się od poniedziałku do soboty