Cennik

      CENNIK

 • Psycholog dziecięcy, psychoterapeuta poznawczo- behawioralny: 150 zł./50 min. 
 • Seksuolog dziecięcy/psycholog dziecięcy specjalizacja masturbacja dziecięca: wizyty dziecka 250zł/ 50min., wizyta rodziców 30 min./250 zł 
 • Psychodietetyk dziecięcy specjalizacja dziecko niejadek, wybiórcza dieta: wizyty dziecka 250 zł/50 min., wizyta rodziców 30 min./250 zł
 • Dietetyk dziecięcy specjalizacja anoreksja/bulimia: wizyty dziecka 250 zł/50 min., pierwsza wizyta rodziców 30 min./250zł
 • Terapia uzależnienia od komputera, uzależnienie od Internetu: wizyty dziecka 250 zł/50 min., wizyta rodziców 30 min./250 zł
 • Integracja sensoryczna terapia 150 zł/50 min. pierwsza wizyta rodziców 30 min./150 zł
 • Specjalista o kilku specjalizacjach (psycholog dziecięcy lub/i seksuolog lub/i dietetyk lub/i SI) 250 zł/50 min 
 • Terapia pedagogiczna, reedukacja, całościowa terapia dziecka dyslektycznego: 150 zł./50 min., wizyta rodziców 30 min./150 zł
 • Glottodydaktyka terapia (nauka czytania i specyficzne trudności szkolne) 150 zł./50min.,wizyta rodziców 30 min./150zł
 • Trening koncentracji uwagi: 170 zł/50 min system pracy z dzieckiem raz w tygodniu, lub 200zl/ 50 min. system pracy co 2 tygodnie. Pierwsze spotkanie rodziców bez udziału dziecka 200zl/ 30min.
 • Terapia motoryki małej, terapia ręki  150 zł./50 min. pierwsza wizyta rodziców 30 min./150 zł
 • Opinie pisemne, zaświadczenia, zalecenia na prośbę rodzica 150zł. 
 • Zaświadczenia do szkoły/przedszkola lub na prośbę rodziców dotyczące masturbacji dziecięcej i wybiórczej diety 200 zł.
 • Nie wydajemy opinii sądowych. Nie wydajemy opinii innych niż opisujących chorobę lub opinię do szkoły- minimum 5 wizyt terapeutycznych odbytych.  
 • Odwołanie wizyty 24h przed przyjęciem podlega pełnej opłacie 

     DIAGNOZA CENNIK 

 • Diagnoza dysleksji rozwojowej:  3 spotkania x50 min./ 600 zł. całość diagnozy 
 • Diagnoza dyskalkulii: 3 spotkania x50 min/ 600zł całość diagnozy
 • Diagnoza dysgrafii: 3 spotkania x50 min/600 zł całość diagnozy 
 • Diagnoza glottodydaktyka (pisanie i czytanie, problemy szkolne):  3x50 min./ 600 zł. całość diagnozy.
 • Diagnoza gotowości szkolnej: 3 spotkania x50 min./ 500 zł. całość diagnozy.
 • Diagnoza zaburzenia koncentracji uwagi: 3x50min./600 zł. (na życzenie rodziców opis pisemny diagnozy dodatkowo płatny 150 zł+ wizyta dodatkowa).
 • Diagnoza motoryki małej, terapia ręki, grafomotoryki : 2x50 min./ 400 zł. (opis pisemny dodatkowo płatny 150 zł).