Cennik

CENNIK 

 

 • Psycholog dziecięcy, psychoterapeuta poznawczo- behawioralny: 150 zł./50 min. 
 • Seksuolog dziecięcy specjalizacja masturbacja dziecięca 200zł/ 50min
 • Seksuolog dziecięcy 200zł/50 min 
 • Dietetyk dziecięcy specjalizacja dziecko niejadek wybiórcza dieta 200 zł./50min.
 • Integracja sensoryczna terapia 100 zł/50 min. sobota-niedziela 120 zł/ 50 min
 • Specjalista o kilku specjalizacjach (psycholog dziecięcy lub/i seksuolog lub/i dietetyk lub/i SI) 200 zł/50 min 
 • Terapia pedagogiczna, reedukacja, całościowa terapia dziecka dyslektycznego: 150 zł./50 min.
 • Terapia dyskalkulia: (zajęcia z matematyki dla ucznia z trudnościami w nauce matematyki, dyskalkulia) /150zł/50 min
 • Glottodydaktyka terapia (nauka czytania, nauka pisania, specyficzne trudności szkolne) 150 zł./50min.
 • Trening koncentracji  uwagi: 150 zł/50 min
 • Terapia motoryki małej, terapia ręki  120 zł./50 min.
 • Specjalny Program Treningu Społecznego (psychoterapia+trening zewnętrzny indywidualny 150 zł/50min)
 • Opinie pisemne na prośbę rodzica 100zł (nie dotyczy diagnoz zawierających w cenie opinię pisemną: Dysleksja, ADHD, Asperger, SI)
 • Nie wydajemy opinii sądowych. Nie wydajemy opinii innych niż opisujących chorobę lub opinię do szkoły- minimum 5 wizyt odbytych.  
 • Odwołanie wizyty odbywającej się tego samego dnia co nastąpiło odwołanie 50zł.
 • Pierwsza wizyta rodziców czas trwania 30 minut. Opłata: 150 zł psycholog dzieciecy, 200 zł dietetyk dziecięcy, 200 zł seksuolog dziecięcy, 100 zł terapeuta koncentracji uwagi, glottodydatyka, nauka dyslektykow. 

DIAGNOZA CENNIK

 • Psychologiczna diagnoza ADHD, Zespół Aspergera: 4 spotkania x 50 min/700 zł całość diagnozy.
 • Integracja sensoryczna diagnoza: 3 spotkania x50 min./300 zł całość diagnozy.
 • Diagnoza rozwoju psychomotorycznego dziecka 7mż-3 r.ż: 2 spotkania 2x50 min/ 300 zł całość diagnozy 
 • Diagnoza dysleksji rozwojowej:  3 spotkania x50 min./ 560 zł. całość diagnozy 
 • Diagnoza dyskalkulii: 4 spotkania x50 min/ 600 zł całość diagnozy 
 • Diagnoza glottodydaktyka (pisanie i czytanie, problemy szkolne):  3x50 min./ 450 zł. całość diagnozy.
 • Diagnoza gotowości szkolnej: 3 spotkania x50 min./ 450 zł. całość diagnozy.
 • Diagnoza zaburzenia koncentracji uwagi: 3x50min./450 zł. całość diagnozy.
 • Diagnoza motoryki małej, terapia ręki, grafomotoryki : 2x50 min./ 300 zł. całość diagnozy

Przypomnienie o terminie każdej wizyty zostaje Państwu przekazane w formie kontaktu telefonicznego/sms który odbędzie się na dobę przed ustalonym terminem wizyty. Wizyty nie potwierdzone do godz. 17:00 (pt do 14) dnia poprzedzającego zostaną automatycznie odwołane. W razie konieczności przesunięcia lub odwołania wizyty w Klinice Dzieci, prosimy o jak najszybsze poinformowanie naszej placówki, celem zwolnienia terminu dla innych pacjentów oczekujących na wizytę w dalszym terminie. Wizyta odwołana tego samego dnia co odbywająca się konsultacja jest płatna 50zł opłaty za wizytę- potwierdzona przez Państwa konsultacja. Zaświadczenia wydawane na prośbę rodzica są płatne (cennik). Minimum wydania zaświadczenia to 5 wizyt dziecka (informacja dot. sprawowania opieki przez Klinikę bez opisu stanu-opis stanu następuje przy diagnozie chorobowej, zaburzeniowej; ADHD Zespół Aspergera, dysleksja rozwojowa, itp. diagnozy medyczne). Możliwość wystawienia opinii i zaświadczenia tylko do 2 miesięcy od zakończenia terapii/ diagnozy. Jesteśmy placówką psychoterapeutyczną o profilu leczniczym i tylko opinie związane ze stanem zdrowia są wydawane. Nie jesteśmy placówką sądową, nie wydajemy zaświadczeń i opinii sądowych lub opisujący stan dziecka, emocje, trudności  w sytuacji konfliktu pomiędzy rodzicami, rozwodu. Wizyty dzieci odbywające się w Klinice muszą być za obopólną zgodą rodziców. Klinika nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ukrycie faktu dotyczącego braku zgodny na terapie dziecka.