Cennik

CENNIK 

 

 • Psycholog dziecięcy, psychoterapeuta poznawczo- behawioralny: 150 zł./50 min. 
 • Seksuolog dziecięcy/psycholog dziecięcy specjalizacja masturbacja dziecięca 250zł/ 50min., pierwsza wizyta rodziców 30 min./250 zł 
 • Psychoietetyk dziecięcy specjalizacja dziecko niejadek, wybiórcza dieta: pierwsza wizyta rodziców 250zł/ 30 min, pakiet diagnostyczno-terapeutyczny dziecka 750 zł (3 wizytyx50 min)., kontynuacja terapii i kolejne wizyty 200 zł/50 min. 
 • Dietetyk dziecięcy specjalizacja anoreksja/bulimia pierwsza wizyta rodziców 250zł/ 30 min, pakiet diagnostyczno-terapeutyczny dziecka 750 zł (3 wizytyx50 min)., kontynuacja terapii i kolejne wizyty 200 zł/50 min. 
 • Terapia użaleznienia od komputera, uzaleznienie od internetu: pierwsza wizyta rodziców 250zł/ 30 min, pakiet diagnostyczno-terapeutyczny dziecka 750 zł (3 wizytyx50 min)., kontynuacja terapii i kolejne wizyty 200 zł/50 min. 
 • Terapia w sytuacji rozwodowej 200 zł/50 min
 • Integracja sensoryczna terapia 100 zł/50 min. sobota 120 zł/ 50 min
 • Specjalista o kilku specjalizacjach (psycholog dziecięcy lub/i seksuolog lub/i dietetyk lub/i SI) 250 zł/50 min 
 • Terapia pedagogiczna, reedukacja, całościowa terapia dziecka dyslektycznego: 150 zł./50 min.
 • Terapia dyskalkulia: (zajęcia z matematyki dla ucznia z trudnościami w nauce matematyki, dyskalkulia) /150zł/50 min
 • Glottodydaktyka terapia (nauka czytania, nauka pisania, specyficzne trudności szkolne) 150 zł./50min.
 • Trening koncentracji  uwagi: 200 zł/50 min system pracy z dzieckiem co 2 tygodnie. 
 • Terapia motoryki małej, terapia ręki  150 zł./50 min.
 • Opinie pisemne, zaświadczenia, zalecenia na prośbę rodzica 150zł 
 • Zaświadczenia i opisy zaleceniowe do szkoły/przedszkola lub na prośbę rodziców dotyczące masturbacji dziecięcej i wybiórczej diety 200 zł.
 • Nie wydajemy opinii sądowych. Nie wydajemy opinii innych niż opisujących chorobę lub opinię do szkoły- minimum 5 wizyt odbytych.  
 • Odwołanie wizyty 24h przed przyjęciem podlega pełnej opłacie 
 • Pierwsza wizyta rodziców czas trwania 30 minut. Opłata: 150 zł psycholog dzieciecy, 250 zł dietetyk dziecięcy, 250 zł seksuolog dziecięcy, 200 zł terapeuta koncentracji uwagi, 150 zł glottodydatyka, nauka dyslektykow. 

DIAGNOZA CENNIK

 • Psychologiczna diagnoza ADHD, Zespół Aspergera: 4 spotkania x 50 min/900 zł całość diagnozy.
 • Integracja sensoryczna diagnoza: 3 spotkania x50 min./350 zł całość diagnozy.
 • Diagnoza rozwoju psychomotorycznego dziecka 7mż-3 r.ż: 2 spotkania 2x50 min/ 300 zł całość diagnozy 
 • Diagnoza dysleksji rozwojowej:  3 spotkania x50 min./ 600 zł. całość diagnozy 
 • Diagnoza dyskalkulii: 3 spotkania x50 min/ 600zł całość diagnozy
 • Diagnoza dysgrafii: 3 spotkania x50 min/600 zł całość diagnozy 
 • Diagnoza glottodydaktyka (pisanie i czytanie, problemy szkolne):  3x50 min./ 600 zł. całość diagnozy.
 • Diagnoza gotowości szkolnej: 3 spotkania x50 min./ 500 zł. całość diagnozy.
 • Diagnoza zaburzenia koncentracji uwagi: 3x50min./600 zł. całość diagnozy.
 • Diagnoza motoryki małej, terapia ręki, grafomotoryki : 2x50 min./ 400 zł. całość diagnozy